Cenník

Prenájom nehnuteľnosti


Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti na dobu do 1,99 roka

výška 1 mesačného nájomného

Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti na dobu od 2 rokov

výška 1,5 mesačného nájomnéhoCena obsahuje obhliadky nehnuteľností, starostlivosť o klienta počas celej nájomnej doby, nájomná zmluva, odovzdávací protokol, výpoveď z nájmu, kompletný právny servis.

Predaj nehnuteľnosti


Boutique Real Estate Brokerages package (full package & service)

z predajnej ceny nehnuteľnosti: 3% + DPHCena obsahuje kompletný servis spojený s predajom nehnuteľnosti, obhliadky, nacenenie, vystavenie potvrdenia o nacenení nehnuteľnosti, profesionálne fotenie, home staging, virtual staging, 3D pôdorys, video, dron, stále miesto v top ponukách na portáloch ako nehnutelnosti.sk, reality.sk a topreality.sk, vybavenie hypotekárneho či spotrebného uveru pre kupujucich, právny servis, starostlivosť o klienta, zastupovanie vo všetkých úkonoch, vyzdvihnutie dokladov z katastra (kópie katastrálnej mapy, list vlastníctva na právne úkony, kópie pozemkovo-knižných vložiek a pod.), vypracovanie rezervačnej zmluvy, vypracovanie kúpnej zmluvy, vypracovanie návrhu na vklad, odovzdávací protokol, notárske poplatky, poplatky katastra – zrýchlené konanie, kompletná poradenská činnosť.
Flat fee package (odporúčame klientom – predávajúcim s konkrétnym partnerom - kupujúcim)

na vyžiadanieCena obsahuje vypracovanie rezervačnej zmluvy, vypracovanie kúpnej zmluvy, vypracovanie návrhu na vklad, odovzdávací protokol / bez úkonov
Freelancer

na vyžiadanieKlient – (kupujúci alebo predávajúci) si objednáva len určité vopred dohodnuté služby makléra / ich následne rozšírenie je samozrejme možné

Ocenenie nehnuteľnosti

(dedičské konania, BSM, súdne spory, právne úkony...)Vystavenie potvrdenia

50 €

Vystavenie potvrdenia spojené s obhliadkou nehnuteľností, cestovné náklady

150 €

Ocenenie nehnuteľnosti znalcom (pre akúkoľvek banku)

na vyžiadanie

Príprava nehnuteľnosti na ponuku


Administratívne spracovanie, fotodokumentácia + fotenie, home staging, virtual staging

od 300 €

Právny servis


Vypracovanie nájomnej zmluvy

od 150 €

Vypracovanie rezervačnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti

od 150 €

Vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti

od 300 €

Odovzdávací protokol

od 50 €

Akýkoľvek iný právne záväzný dokument

na vyžiadanie

Financovanie


Vybavenie hypotekárneho úveru

zdarma

Vybavenie spotrebného úveru

zdarma

Pečať overeného člena Združenia realitných kancelárií pre Baboby TRE

Babony TRE & PARTNERS tvorí kolektív starostlivo vybraných odborníkov na trhu s nehnuteľnosťami. Naša hlavná sila spočíva v hlbokom vzdelaní a vedomostiach v oblasti práva, obchodu a marketingu, kombinovaných s bohatými skúsenosťami v realitnom biznise. Vzhľadom na neustále sa meniaci a rozvíjajúci trh s nehnuteľnosťami, neustále sledujeme najnovšie trendy a snažíme sa získať najaktuálnejšie poznatky prostredníctvom rôznych vzdelávacích kanálov a programov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.