Marketing

Kvalitná prezentácia s dosahom na správne portfólio záujemcov je základom úspešného a optimálneho zobchodovania nehnuteľnosti.

Už v priebehu prvých sekúnd vnímania podnetu sa človek rozhoduje, či objekt zaujal jeho pozornosť, utvára si názor o atraktivite, potenciále a kvalitách videného. Uvedomujeme si kritickú dôležitosť práve tohto momentu a preto využívame najnovšie nástroje a prostriedky realitného marketingu, sledujeme trendy bývania a podnikania a pozorne analyzujeme vývoj preferencií zákazníkov.

Naším cieľom je vyzdvihnúť spektrum možností, ktoré daný objekt ponúka a zároveň predstaviť širokospektrálny obraz, podnecujúci predstavivosť klienta.

Virtual a Home Staging

Virtual a Home Staging

Spolupracujeme s etablovanými odborníkmi s bohatými skúsenosťami v oblasti trendov v bývaní, profesionálnymi fotografmi aj grafickými dizajnérmi. Výsledkom je predstavenie maximálneho potenciálu nehnuteľnosti v ktoromkoľvek ročnom období, kvalitné denné či nočné zábery s dostatkom priestoru pre vlastnú predstavu záujemcu.

3D Virtuálna prehliadka a 3D pôdorys

3D Virtuálna prehliadka
a 3D pôdorys

Rešpektujeme časovú vyťaženosť klientov, preto možnosť digitálne sa poprechádzať po objekte v pohodlí domova a pozrieť si priestorovú dispozíciu je jedným z našich obľúbených a štandardne využívaných nástrojov. Pri následnej osobnej obhliadke má takto záujemca viac času sústrediť sa na pocitové faktory dôležité pre jeho rozhodovanie.

Videoobhliadka a Dron

Dlhoročná spolupráca s profesionálnymi tvorcami videí, či už priamo v objektoch alebo za použitia dronov sa odráža v množstve kvalitných prezentácií, mimoriadne obľúbená zákazníkmi špeciálne v atraktívnych lokalitách.

Ponukové letáky

Ponukové letáky

Naši grafici a copywriteri sa postarajú o kvalitný vizuál a text, následne distribuovaný určenému spektru cieľovej skupiny potencionálnych záujemcov.

Reklama, sociálne siete a webstránka

V dnešnej dobe základný zlatý štandard. Spolupracujeme s celou škálou realitných predajných portálov, komunikujeme s partnermi v oblasti realít a samozrejmosťou sú naše komunikačné kanály na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, či YouTube.

V prípade potreby vytvoríme samostatnú webstránku pre vašu nehnuteľnosť, zahŕňajúcu kompletné obrazové a textové materiály.

Finančné služby a právny servis

Team Babony Tre & Partners disponuje výhodou kompletného právneho či finančno-poradenského servisu vďaka odbornému zázemiu a skúsenostiam so stovkami úspešne zobchodovaných transakcií. Zároveň dlhodobo spolupracujeme s licencovanými odborníkmi v daných oblastiach.

Klienta vedieme celým procesom bez zbytočnej záťaže, pravidelne informujeme o jednotlivých krokoch s dôrazom na vnímanie transakcie ako príjemnej skúsenosti pre klienta.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Babony TRE & PARTNERS reprezentuje team starostlivo vybraných odborníkov na trhu s nehnuteľnosťami. Základným vstupným kapitálom každého z nás je silné vzdelanostné a vedomostné zázemie v oblasti práva, obchodu a marketingu v kombinácii s dlhoročnými skúsenosťami v realitnom biznise. Nakoľko sa trh s nehnuteľnosťami neustále mení a vyvíja, nezabúdame na priebežné sledovanie najnovších trendov a získavanie najaktuálnejších vedomostí prostredníctvom rôznych vzdelávacích kanálov a programov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.